DISC

آزمون DISC چیست

آزمون DISC چیست و تفسیر تست DISC چگونه است

رفتار شناسی مدل DISC نزدیک به 100 سال پیش توسط پرفسور مارستن آمریکایی و با کتاب «احساسات مردم عادی» به جهان معرفی شد. این مدل شخصیت شناسی به‌سرعت مورد استقبال در جهان قرار گرفت تا اینکه از روی آن آزمون خودشناسی DISC طراحی گردید. در این یادداشت می‌خواهیم بدانیم که آزمون DISC چیست.

رفتارشناسی DISC

رفتارشناسی DISC چیست؟

در این یادداشت به‌طور کامل رفتار شناسی مدل دیسک را معرفی کرده، تمامی جنبه‌های آن را به شما می شناسانیم

نتایج آزمون DISC

چگونه در نتایج آزمون disc سربلند شویم

خیلی جذاب است اگر بدانید چطور تست‌های DISC را پاسخ دهید تا در این آزمون قبول شوید. این مسئله احتمالاً ذهن خیلی از ما را درگیر خود می‌کند؛ اینکه در نتایج آزمون disc سربلند شویم.